Om deze banner te bekijken heeft u de laatste versie van flash nodig. Ga naar www.adobe.com om deze te downloaden

disclaimer


Aansprakelijkheid
Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Studio Mosquito. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Studio Mosquito kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Studio Mosquito kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy verklaring
Log-files
Momenteel wordt geen informatie verzameld in log-files. Studio Mosquito behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Studio Mosquito kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals traffic- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Studio Mosquito nog beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Gebruik van cookies
De website van Studio Mosquito maakt op dit moment geen gebruik van 'cookies', maar gaat dit in de toekomst waarschijnlijk wel doen. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van de website van Studio Mosquito garanderen.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van Studio Mosquito worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Studio Mosquito wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

last added animation
Bullet Time
Ballone di Cannone
Cake (titlesequence)
last added drawings
Perspective - illustration used in films about studying abroad (dir. Rudi Brekelmans)
Arrangements - illustration used in films about studying abroad (dir. Rudi Brekelmans)
How to get it financed - illustration used in films about studying abroad (dir. Rudi Brekelmans)